Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar

Fiskförekomster per län

En sammanställning av förekomst av fisk per art och län

Informationen hämtas från Lektidsdatabasen som är upprättad av Havs- och vattenmyndigheten (dåvarande Fiskeriverket). Databasen som är under uppbyggnad, utvecklas och kvalitetssäkras i samverkan med Sveriges Lantbruksuniversitet.

Denna geografiska sammanställning är gjord av Havs- och vattenmyndigheten. Det aktuella geodatat är endast tillgängligt för sötvatten samt som visningstjänst pga villkor för länsutbredningarna. Underlag för kustområden finns idag i lektidsdatabasen.

Villkor

Fri användning

Karttjänster

Visningstjänst (WMS): http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-fiskforekomster/ows
Tjänst för direktåtkomst (WFS): http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-fiskforekomster/ows
Nerladdning: Shape och Excel i WGS84

Övrigt

Datamängden senast ändrad: 2013-11-28
Metadata enligt Inspire på svenska geodataportalen 

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar

Publicerad: 2014-01-28

Sidansvarig: Webbredaktionen