1. Publicerad: 15 februari 2014 Uppdaterad: 19 januari 2017

 2. Publicerad: 15 april 2015 Uppdaterad: 15 april 2019

  Vissa mindre omfattande vattenverksamheter kan anmälas till länsstyrelsen eller kommun om länsstyrelsen har delegerat beslutanderätten.

 3. Publicerad: 5 november 2018 Uppdaterad: 6 december 2019

  Från och med 1 januari 2019 träder en ny lag i kraft som innebär att alla vattenkraftverk ska omprövas enligt miljöbalken för att erhålla moderna miljövillkor.

 4. Publicerad: 15 juni 2020

 5. Publicerad: 11 juli 2017 Uppdaterad: 3 juli 2019

  Vem bestämmer vad som gäller vid vattenbrist? Vem ansvarar för att följa upp att regler följs? Här reder vi ut vad lagen säger.

 6. Publicerad: 10 januari 2019

 7. Publicerad: 10 januari 2019

 8. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 5 november 2018

  Information om tillståndsansökan för dumpning, frågor och svar om dumpning av snö samt aktuella rättsfall.

 9. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 30 december 2019

  Vi har det tillsynsvägledande ansvaret enligt miljöbalken beträffande frågor kring dumpning. Här finns bland annat vägledning om hur hantering av snömassor bör ske, när snömassor är förorenade, när snömassor blir avfall och om det krävs dispens från dumpning av snö från land till vattenområden.

 10. Publicerad: 13 januari 2020

  Vattenverksamheter kan innebära olika typer av påverkan på miljön. Egenkontroll innebär att du som bedriver vattenverksamhet ska kunna visa att du har kunskap om verksamheten och att du regelbundet kontrollerar dess påverkan på miljön.