Sökresultat

  • Statistik (2)
  • Data och statistik (2)
  • Senaste månaden (2)
  • Fritidsfiske (1)
  • Yrkesfiske (1)

  • Faktasida (2)

  • Senaste året (2)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Officiell statistik

Officiell statistik

HaV har ansvaret för Sveriges officiella statistik inom områdena fiske samt havs- och vattenmiljö. Vi publicerar även statistik som inte klassas som officiell statistik.

Faktasida: SM – Statistiska Meddelanden

SM – Statistiska Meddelanden

Officiell statistik inom fiskets område finns tillgänglig via länkarna nedan. Statistik för åren 2002–2010 finns på Statistiska Centralbyråns hemsida.