Fritidsfisket i Sverige

En inblick i fritidsfiskets omfattning under åren 2013-2017.

Sammanfattning

Fiske är ett av svenskarnas vanligaste fritidsintressen med fler än en miljon utövare. För många barn och ungdomar blir fiske ett livslångt intresse som ofta leder till engagemang för natur- och miljövård. Sverige har fantastiska förutsättningar för fritidsfiske, med mycket god tillgänglighet i både allmänt och enskilt förvaltade vatten. Tillsammans med utländska fisketurister skapar dessa mycket goda förutsättningar för fisketuristiskt företagande i Sverige, särskilt på landsbygden.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har tillsammans med Jordbruksverket tagit fram en strategi som ett stöd både i arbetet med att främja fritidsfiskets och fisketurismens utveckling och i arbetet med att bevara, restaurera och hållbart nyttja våra hav, sjöar och vattendrag. I detta arbete är det viktigt med ett bra kunskapsunderlag. HaV blev 2011 samordnande myndigheten för officiell statistik inom området fiske och fick ansvar att samla in statistik årligen om fritidsfiskets omfattning i Sverige.

Denna rapport beskriver fritidsfisket i Sverige på nationell och regional nivå åren 2013-17. Rapporten klargör hur fisket ser ut i olika regioner i Sverige vilket är av stor vikt inom förvaltningen men också av intresse för utövare och allmänheten. Den är ett underlag till förvaltning och ger allmänheten kunskap om fritidsfiskets omfattning och utformning i Sveriges inland, kust och hav.

Publicerad: 2019-04-05
Sidansvarig: Webbredaktion