1. Publicerad: 20 december 2016

 2. Här finns en lista med aktuella tillstånd. Listan uppdateras varje dag.

 3. Här finns en lista med aktuella tillstånd. Listan uppdateras varje dag.

 4. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 6 februari 2018

  Genom överlåtbara fiskerättigheter kan du som fiskelicensinnehavare överlåta hela eller del av din kvot till en annan fiskelicenshavare.

 5. Publicerad: 25 november 2013 Uppdaterad: 7 oktober 2019

  Särskilt tillstånd krävs för fiske i norsk ekonomisk zon.

 6. Publicerad: 16 december 2016 Uppdaterad: 3 januari 2018

  Från den 1 januari 2017 fördelas demersala fiskemöjligheter som kräver särskilt tillstånd genom årliga individuella fiskemöjligheter. Här följer en sammanfattning av reglerna som ligger till grund för de årliga fördelningarna 2017 och 2018.

 7. Publicerad: 25 september 2014 Uppdaterad: 24 mars 2020

 8. Publicerad: 18 november 2013 Uppdaterad: 15 oktober 2018

 9. Publicerad: 27 november 2013 Uppdaterad: 3 augusti 2018

  Om du vill fiska efter havskräfta med fler än sex burar krävs ett särskilt redskapstillstånd och en fiskelicens. Ett tillstånd för fiske efter havskräfta med bur gäller för ett kalenderår.

 10. Publicerad: 27 november 2013 Uppdaterad: 1 oktober 2014

  Svenska fiskefartyg, oavsett längd, behöver en fiskelicens för att fiska efter nordhavsräka.