1. Publicerad: 19 november 2013 Uppdaterad: 17 september 2020

 2. Publicerad: 18 november 2013 Uppdaterad: 1 juli 2020

 3. Publicerad: 1 november 2016 Uppdaterad: 15 december 2016

  Det är förbjudet att fiska efter och landa arter som är fredade. Om du fångar en fredad art ska den omedelbart sättas tillbaka. Här listas de arter som är fredade enligt svensk fiskelagstiftning i svenska vatten.

 4. Publicerad: 7 januari 2020

  Från och med januari 2020 behöver inte längre bottentrålar med artsorterande rist godkännas och plomberas av HaV före användning.

 5. Publicerad: 29 april 2016 Uppdaterad: 8 juni 2020

  Den högste ansvarige personen på ett fartyg kallas befälhavare. Förutom de plikter som befälhavaren på ett fartyg har enligt bland annat sjölagen, så har befälhavaren på ett fiskefartyg plikter enligt fiskerilagstiftningen. En av dessa plikter är att under vissa förhållanden förhandsanmäla fiskefartygets ankomst till hamn.

 6. Publicerad: 20 december 2019 Uppdaterad: 1 juli 2020

  Karta över hanteringsområde för signalkräfta har tagits fram till nya föreskrifter.

 7. Publicerad: 27 november 2013 Uppdaterad: 7 januari 2019

  Vid fiske kan det finnas regler för i vilka hamnar man kan få lossa eller omlasta fångsten.

 8. Publicerad: 21 november 2013 Uppdaterad: 13 januari 2015

 9. Publicerad: 27 november 2013 Uppdaterad: 4 januari 2018

  Nyheter om fiskestopp, ändrade ransoner eller liknande aktuell information som påverkar villkoren för fisket.

 10. Publicerad: 16 november 2016

  Fiskare som förlorar sina redskap och inte lyckas bärga dem ska rapportera sin förlust till Centrum för fiskerikontroll inom 24 timmar efter avslutat bärgningsförsök.