Sökresultat

  • Internationellt arbete (1)
  • Arter (1)
  • Mer än ett år sedan (1)
  • Arter med åtgärdsprogram (1)
  • Handel (1)
  • Lagstiftning (1)
  • Visa fler

  • Faktasida (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Skydd av arter och livsmiljöer

Skydd av arter och livsmiljöer

Artskydd är ett område som berörs av flera nationella och EU-gemensamma lagstiftningar samt av internationella konventioner och direktiv. Vi arbetar med att genomföra skydd av vattenlevande arter och miljöer i olika processer.