Analysunderlag till FN:s havskonferens

Inför FN:s förberedande konferens i New York den 15-16 februari 2017 beställde regeringskansliet sju analysunderlag inom olika områden. Till den stora Havskonferensen 5-9 juni var analysunderlagen kompletterade med ytterligare två publikationer.

Sammanfattning

I februari 2017 levererade HaV underlag inom sju delområden till regeringskansliets partnerskapsdialoger. Därefter har underlagen reviderats för att stämma med utfallet av partnerskapsdialogerna.

Utöver de sju underlagen till partnerskapsdialogerna har vi beställt två syntesunderlag av Havsmiljöinstitutet. En syntes handlar om åtgärder mot marin eutrofiering. Den andra handlar om åtgärder mot marint skräp i små önationer.

Under arbetets gång har vi skapat kontakt och arbetat med Naturvårdsverket, Sida, Kemikalieinspektionen, SMHI, Jordbruksverket och Transportstyrelsen utifrån de olika myndigheternas möjligheter. Även Havsmiljöinstitutet har bidragit med expertkompetens i arbetet.

Publicerad: 2017-06-12
Sidansvarig: Webbredaktion