Sökresultat

 • Fritidsfiske (3)
 • Regler (3)
 • Senaste månaden (3)
 • Fiskar (1)
 • Kattegatt (1)
 • Kvoter (1)
 • Visa fler
 • Rapport (1)
 • Skagerrak (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Yrkesfiske (2)
 • Östersjön (1)

 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (2)
 • Publikation (1)

 • Senaste året (3)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Faktasida: Fiskereglering i skyddade områden

Fiskereglering i skyddade områden

Fiske regleras i marina skyddade områden för att skydda känslig natur och nå bevarandemålen för området. Marina skyddade områden är havsområden som har ett lagligt skydd. Det kan exempelvis vara marina naturreservat, Natura 2000-områden eller marina nationalparker.

Publikation: Så förvaltas fiskresursen

Så förvaltas fiskresursen

Fisken i havet är en resurs som rör sig fritt över nationella gränser. EU har därför en gemensam fiskeripolitik (GFP). Många arter som är viktiga för Sverige regleras inte i GFP och förvaltas därför nationellt.

Faktasida: Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar för fiske efter torsk.