Sökresultat

 • Dricksvatten (38)
 • Mer än ett år sedan (38)
 • Farliga ämnen (1)
 • Grundvatten (5)
 • Publikation (4)
 • Rapport (2)
 • Visa fler
 • Riksintresse (28)
 • Små avlopp (1)
 • Tillstånd (1)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Vattenskyddsområde (2)
 • Vägledning (1)
 • Yttrande (1)

 • Miljöhot (3)
 • Skyddade områden (28)
 • Vägledningar (1)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Yttranden (1)
 • Publikationer (5)

 • Faktasida (32)
 • Publikation (5)
 • Yttrande (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på senast uppdaterad
Publikation: Analyser av växtskyddsmedel i rå- och dricksvatten

Analyser av växtskyddsmedel i rå- och dricksvatten

Svenska dricksvattenproducenter analyserar regelmässigt bekämpningsmedelsrester i rå- och dricksvatten. Det finns en vilja att i högre utsträckning använda analyserna som komplement till miljöövervakningen för att dra slutsatser om tillståndet i vattenmiljön. Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel har på uppdrag av oss gjort en utvärdering av relevansen hos analyspaketen som erbjuds av kommersiella laboratorier.

Faktasida: Bergaåsen med tillhörande anläggningar

Bergaåsen med tillhörande anläggningar

Start Skyddade områden Bergaåsen med tillhörande anläggningar Taggar: Dricksvatten Riksintresse Bergaåsen med tillhörande anläggningar Bergaåsen Karta

Faktasida: Borgs vattenverk

Borgs vattenverk

Start Skyddade områden Borgs vattenverk Taggar: Dricksvatten Riksintresse Borgs vattenverk Glan Karta

Faktasida: Djupdalsverket

Djupdalsverket

Start Skyddade områden Djupdalsverket Taggar: Dricksvatten Riksintresse Djupdalsverket Malmsjöåsen Mälaren Karta

Faktasida: Domar och beslut om vattenskydd

Domar och beslut om vattenskydd

Här hittar du några domar och beslut som vi ser som vägledning i arbetet med vattenskyddsområden

Faktasida: Fjärås-bräcka vattenverk

Fjärås-bräcka vattenverk

Start Skyddade områden Fjärås-bräcka vattenverk Taggar: Dricksvatten Riksintresse Fjärås-bräcka vattenverk Fjärås Bräcka Lygnern Karta

Faktasida: Forslunda vattenverk

Forslunda vattenverk

Start Skyddade områden Forslunda vattenverk Taggar: Dricksvatten Riksintresse Forslunda vattenverk Forslunda grundvattenförekomst Vindelälvsåsen Ytvatten tas även från Ume älv. Karta

Publikation: Fördelning av vatten i torkans spår - möjligheter att använda föreskrifter för att motverka allvarlig vattenbrist

Fördelning av vatten i torkans spår - möjligheter att använda föreskrifter för att motverka allvarlig vattenbrist

Redovisning av regeringsuppdraget Uppdrag att föreslå föreskrifter för att under allvarliga och akuta förhållanden undvika vattenbrist (2017).

Faktasida: Gäddviks vattenverk

Gäddviks vattenverk

Start Skyddade områden Gäddviks vattenverk Taggar: Dricksvatten Riksintresse Gäddviks vattenverk Gäddvik Lule älv Karta

Faktasida: Gävle-Valboåsens dricksvattenanläggningar

Gävle-Valboåsens dricksvattenanläggningar

Start Skyddade områden Gävle-Valboåsens dricksvattenanläggningar Taggar: Dricksvatten Riksintresse Gävle-Valboåsens dricksvattenanläggningar Gävle-Valboåsen Ytvatten tas från Gavleån. Karta