1. Publicerad: 29 november 2016

  Svenska dricksvattenproducenter analyserar regelmässigt bekämpningsmedelsrester i rå- och dricksvatten. Det finns en vilja att i högre utsträckning använda analyserna som komplement till miljöövervakningen för att dra slutsatser om tillståndet i vattenmiljön. Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel har på uppdrag av oss gjort en utvärdering av relevansen hos analyspaketen som erbjuds av kommersiella laboratorier.

 2. Publicerad: 26 juli 2018 Uppdaterad: 2 juli 2020

  Här kan du läsa om vem som ansvarar för vad inom vattenresurser och vattenmiljön.

 3. Publicerad: 11 juli 2017 Uppdaterad: 3 juli 2019

  Vem bestämmer vad som gäller vid vattenbrist? Vem ansvarar för att följa upp att regler följs? Här reder vi ut vad lagen säger.

 4. Publicerad: 20 september 2016 Uppdaterad: 1 april 2020

 5. Publicerad: 20 september 2016 Uppdaterad: 1 april 2020

 6. Publicerad: 20 september 2016 Uppdaterad: 1 april 2020

 7. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 22 juni 2021

  Här finns presentationer och andra dokument från olika temadagar och seminarier om dricksvatten.

 8. Publicerad: 15 april 2015 Uppdaterad: 30 december 2019

  Här redovisar vi några rättsfall och beslut som vi ser som vägledning i arbetet med vattenskyddsområden.

 9. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 13 november 2020

  Information om vattenskyddsområden, riksintressen för dricksvatten och vattenförsörjningsplaner.

 10. Publicerad: 26 oktober 2020

  Den 23 oktober 2020 fattade EU:s ministerråd beslut om att anta förslaget till ett nytt dricksvattendirektiv. Det nya direktivet ska bidra till att framtidssäkra både dricksvattenkvaliteten och dricksvattenförsörjningen i EU.