1. Publicerad: 29 april 2016 Uppdaterad: 2 december 2020

  Den högste ansvarige personen på ett fartyg kallas befälhavare. Förutom de plikter som befälhavaren på ett fartyg har enligt bland annat sjölagen, så har befälhavaren på ett fiskefartyg plikter enligt fiskerilagstiftningen. En av dessa plikter är att under vissa förhållanden förhandsanmäla fiskefartygets ankomst till hamn.

 2. Publicerad: 24 april 2018

  Rapportering av makrill i kustfiskejournal ska från och med den 1 maj 2018 ske genom rapportering i den elektroniska kustfiskejournalen inom två dagar efter att redskapen vittjades.

 3. Publicerad: 28 maj 2014 Uppdaterad: 16 juni 2020

  Information om regler för svenskt fiske efter lax i delområden 22-31, samt i Umeälvens fredningsområde.

 4. Publicerad: 12 mars 2018 Uppdaterad: 13 november 2020

  Här hittar du regler för hur krabba och klor ska hanteras och redovisas.

 5. Publicerad: 15 september 2017 Uppdaterad: 13 oktober 2020

  Den blåfenade tonfisken är fredad och inget svenskt riktat fiske får bedrivas efter den. Här kan du läsa om regler för fiske efter arten i Medelhavet och östra Atlanten vilket inkluderar Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. Inom vissa fisken är det dock tillåtet att landa mindre oavsiktliga bifångster. Här har vi samlat information om vilka regler som gäller.

 6. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 11 juni 2019

  Det är bara de som tidigare har tillstånd att fiska ål som kan få tillstånd igen. I sötvatten finns det dock vissa vattenområden som är undantagna från ålfiskeförbudet och där fritidsfiske är tillåtet. Det beror på att ålen har mycket liten möjlighet att vandra ut till kusten levande på grund av de vandringshinder som finns på vägen.

 7. Publicerad: 27 januari 2017 Uppdaterad: 1 november 2019

  Bratten är det största marina skyddade området i Skagerrak. I området finns bland annat branta, djupa hårdbottnar med förekomst av hornkoraller och många andra sällsynta arter. Bratten är samtidigt ett viktigt område för yrkesfiske.

 8. Publicerad: 22 december 2015 Uppdaterad: 27 december 2018

  Information om landningsskyldighet och utkastplaner.

 9. Publicerad: 3 juli 2017 Uppdaterad: 11 februari 2020

  Fiske regleras i marina skyddade områden för att skydda känslig natur och nå bevarandemålen för området. Marina skyddade områden är havsområden som har ett lagligt skydd. Det kan exempelvis vara marina naturreservat, Natura 2000-områden eller marina nationalparker.

 10. Publicerad: 16 november 2016

  Fiskare som förlorar sina redskap och inte lyckas bärga dem ska rapportera sin förlust till Centrum för fiskerikontroll inom 24 timmar efter avslutat bärgningsförsök.