1. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 1 januari 2020

 2. Publicerad: 4 mars 2014 Uppdaterad: 26 mars 2018

  Sjöar, vattendrag, kust- och övergångsvatten samt grundvatten ingår i en långsiktig och hållbar vattenförvaltning.

 3. Publicerad: 17 maj 2016 Uppdaterad: 14 mars 2019

  Vi samarbetar med Brasilien inom havsplanering och art- och områdesskydd.

 4. Publicerad: 9 november 2018 Uppdaterad: 27 november 2019

  Data innehåller sammanslagning av SMHI:s delavrinningsområden för huvuddelen av Sverige.

 5. Publicerad: 12 januari 2017 Uppdaterad: 4 februari 2020

  Här har vi samlat vanliga frågor och svar om att bestämma miljökvalitetsnormer för ytvatten.

 6. Publicerad: 17 december 2019

  Bedömningsgrunder för fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer i kustvatten och vatten i övergångszon (bilaga 5).

 7. Publicerad: 17 december 2019

  Bedömningsgrunder för biologiska kvalitetsfaktorer i kustvatten och vatten i övergångszon (bilaga 4).

 8. Publicerad: 25 september 2019

  Bedömningsgrunder för hydromorfologiska kvalitetsfaktorer i sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon (bilaga 3).

 9. Publicerad: 25 september 2019

  Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer i sjöar och vattendrag, tidigare bilaga 2.

 10. Publicerad: 25 september 2019

  Bedömningsgrunder för Biologiska kvalitetsfaktorer i sjöar och vattendrag (tidigare bilaga 1).