Sökresultat

 • Vattenförvaltning (3)
 • Kartor och Gis (3)
 • Faktasida (3)
 • Gis (1)
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (1)
 • Visa fler
 • Vattenkraft (1)
 • Vattenverksamhet (1)

 • Senaste året (3)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Baslinje + 1 nautisk mil - geografiska data

Baslinje + 1 nautisk mil - geografiska data

En särskild avgränsningslinje för tre miljödirektiv

Dokument: Prövning av vattenkraftverk - geografiska data

Prövning av vattenkraftverk - geografiska data

Data innehåller sammanslagning av SMHI:s delavrinningsområden för huvuddelen av Sverige.

Dokument: Limniska ekoregioner

Limniska ekoregioner

En indelning av Sverige i sju regioner för att underlätta arbetet med typning av sjöar och vattendrag.