Sökresultat

 • Miljökvalitetsnormer (4)
 • Vägledning (4)
 • Faktasida (4)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Föreskrift (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Visa fler
 • Tillstånd (1)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattenförvaltning (3)
 • Åtgärdsprogram (1)

 • Vägledningar (4)

 • Senaste året (3)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Miljökvalitetsnormer för vatten är bestämmelser om kvaliteten på miljön i en vattenförekomst.

Faktasida: Frågor och svar om miljökvalitetsnormer för ytvatten

Frågor och svar om miljökvalitetsnormer för ytvatten

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om att bestämma miljökvalitetsnormer för ytvatten.

Faktasida: Vattenbruk omfattas av miljöbalkens krav

Vattenbruk omfattas av miljöbalkens krav

Alla typer av vattenbruk omfattas av miljöbalkens krav. Syftet är att främja en hållbar utveckling, så att nuvarande och kommande generationer kan garanteras en hälsosam och god miljö. Havs- och vattenmyndigheten har det nationella ansvaret för att ge tillsynsvägledning för vattenbruk inom miljöbalkens område.

Faktasida: Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.