1. Publicerad: 10 april 2019

  Dokumentet innehåller kartor med teckenförklaringar som kompletterar de digitala kartorna i granskningsskedet.

 2. Publicerad: 10 april 2018 Uppdaterad: 4 september 2020

  Rapporten beskriver metoden som används inom planeringsstödet Symphony som används inom statlig havsplanering.

 3. Publicerad: 2 maj 2014 Uppdaterad: 17 december 2019

  Här hittar du rapporter och dokument som rör havsplanering.

 4. Publicerad: 27 juni 2019

  Samhällsekonomisk konsekvensanalys av delområde i Kattegatt utifrån samrådsförslag havsplan Västerhavet.

 5. Publicerad: 17 december 2019

  Dokumentet innehåller ett sammanfattande yttrande som i enlighet med havsplaneringsförordningen (2015:400) ska åtfölja Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplaner vid överlämnande till regeringen.

 6. Publicerad: 17 december 2019

  Detta dokument redovisar genomförande av en flerårig och omfattande dialog i arbetet med att ta fram förslag till havsplaner.

 7. Publicerad: 17 december 2019

  Dokumentet innehåller en samrådsredogörelse för förslag till havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet och konsekvensbedömningar.

 8. Publicerad: 17 december 2019

  Denna rapport redovisar inkomna synpunkter under granskningen av förslag till havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. I rapporten finns även HaV:s kommentarer till synpunkterna.

 9. Publicerad: 17 december 2019

  Detta dokument innehåller en hållbarhetsbeskrivning av havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.

 10. Publicerad: 17 december 2019

  Detta PM ger en fördjupning om utgångspunkter och underlag för natur och klimat i havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.