Sökresultat

 • Främmande arter (55)
 • Senaste året (55)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Farliga ämnen (1)
 • Fiskar (9)
 • Fiskevård (1)
 • Visa fler
 • Fredade arter (2)
 • Fritidsfiske (3)
 • Försurning (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Karpfiskar (3)
 • Lagstiftning (1)
 • Marina däggdjur (2)
 • Miljöövervakning (6)
 • Publikation (6)
 • Rapport (1)
 • Ryggradslösa djur (20)
 • Växter (4)
 • Yrkesfiske (2)

 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Arter (43)
 • Miljöhot (1)
 • Vägledningar (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Konventioner (2)
 • Publikationer (6)

 • Art (29)
 • Faktasida (20)
 • Publikation (6)

 • Senaste månaden (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Riskklassificering av invasiva främmande arter

Riskklassificering av invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter är identifierat som ett av de största hoten mot biologisk mångfald. Om vi kan förutsäga vilka arter som innebär en risk är det lättare att hindra att de etablerar och sprider sig i naturen.

Faktasida om arter: Marmorkräfta

Marmorkräfta

Marmorkräftan är ett tropiskt akvariedjur som är förbjuden att föra in och ha i Sverige. Trots det får myndigheterna sporadiska rapporter om att den finns i landet och att den hittades i Märtstaån 2012. Inga kräftor har hittats därefter.

Faktasida: Rappen – rapportering av vattenorganismer

Rappen – rapportering av vattenorganismer

Hjälp oss att rapportera marina däggdjur, fiskar, ryggradslösa djur som kräftdjur och musslor. Just du kan göra skillnad!

Faktasida: Främmande arter

Främmande arter

Främmande arter är de som med människans hjälp sprids utanför sina naturliga utbredningar. I sina nya miljöer kan de bli harmlösa eller orsaka stor skada. Det är svårt att förutse. Därför är det viktigt att motverka introduktion och spridning av främmande arter i svenska vatten.

Faktasida: Signalkräfta – regler för fiske och hantering

Signalkräfta – regler för fiske och hantering

För att få fiska signalkräftor måste man vara yrkesfiskare med särskilt tillstånd, eller fiskerättsinnehavare med eget vatten. Det finns fiskerättsinnehavare som låter andra fiska i sitt vatten mot betalning. Även i Vättern får du fiska signalkräfta utan tillstånd under tre på varandra följande helger med start den sista fredagen i augusti.

Faktasida om arter: Signalkräfta

Signalkräfta

Den nordamerikanska signalkräftan har importerats och satts ut i ett 20-tal europeiska länder för att ersätta inhemska flodkräftor som drabbats av kräftpest. Men signalkräftor visade sig själva bära på kräftpestsvampen, därför ska de aldrig ska planteras ut i vatten där flodkräftan kan leva.

Faktasida om arter: Japanskt jätteostron

Japanskt jätteostron

Japanska jätteostron har importerats till odlingar över hela världen. Men när de dök upp på svenska västkusten sommaren 2007 var det inte i odlingar utan som vilda jätteostron.

Faktasida om arter: Marteilia pararefringens

Marteilia pararefringens

Marteilia pararefringens är en parasit som angriper musslor och ostron. Sjukdomen som parasiten orsakar är i Europa känd som Abers sjukdom eller Marteilios.

Faktasida om arter: Kräftpest

Kräftpest

Kräftpest har infekterat och slagit ut flodkräftor i närmare 7 500 svenska lokaler mellan åren 1907 och 2007. Parasiten finns fortfarande kvar tack vare den motståndskraftiga signalkräftan.

Publikation: Svenska stormusslor

Svenska stormusslor

I Sverige finns 37 arter musslor som lever i sötvatten. De flesta är mycket små, och hör till gruppen klot- och ärtmusslor. Elva arter kallas "stormusslor" eftersom de är förhållandevis stora.