Sökresultat

  • Främmande arter (1)
  • Miljöhot (1)
  • Faktasida (1)
  • Farliga ämnen (1)
  • Försurning (1)

  • Senaste året (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Sjöfart

Sjöfart

Den internationella sjöfarten ökar snabbt vilket medför att utsläppen av växthusgaser ökar. Viktiga områden att komma till rätta med är hälso- och miljöpåverkande utsläpp av luftföroreningar, men även risken för oljeutsläpp i vatten vid olyckor, utsläpp av olja och andra kemikalier vid drift samt spridning av främmande arter via barlastvatten.