1. Publicerad: 3 december 2015 Uppdaterad: 15 juni 2021

 2. Publicerad: 3 december 2015 Uppdaterad: 6 september 2017

 3. Publicerad: 11 maj 2020

  Har du något förbjudet som växer i din trädgårdsdamm? Här finns information om hur du hjälper till att stoppa spridning av invasiva främmande dammväxter.

 4. Publicerad: 10 juni 2020 Uppdaterad: 18 februari 2021

  Vad kan du göra för att hindra spridningen av främmande arter i våra hav, sjöar och vattendrag?

 5. Publicerad: 3 juli 2015 Uppdaterad: 7 maj 2021

  Hjälp oss att rapportera marina däggdjur, fiskar, växter, ryggradslösa djur som kräftdjur och musslor. Just du kan göra skillnad!

 6. Publicerad: 3 december 2015 Uppdaterad: 4 februari 2020

 7. Publicerad: 18 maj 2021

  Svartmunnad smörbult är en invasiv främmande fiskart som kommit med fartygstrafik till Sverige. Det finns stor risk att den kommer att tränga undan andra fiskarter men den kan även innebära en ny födokälla för rovfisk. Även om arten inte går att utrota i praktiken så finns det åtgärder som skulle kunna begränsa dess negativa effekter.

 8. Publicerad: 12 juni 2020 Uppdaterad: 2 juli 2020

  Varje år driver och samordnar Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Naturvårdsverket en informationsinsats om invasiva främmande arter som riktar sig till allmänheten. Hjälp oss att sprida kunskap om problemet och vad man kan göra åt det. Här hittar du allt informationsmaterial.

 9. Publicerad: 26 januari 2016 Uppdaterad: 11 oktober 2018

 10. Publicerad: 26 april 2021

  I vår folder om flodkräftan hittar du mycket av den information som finns här och lite till, om kräftor i allmänhet och flodkräftor i synnerhet.