1. Tidningen Västerhavet tar upp aktuella forskningsprojekt och myndighetsarbete som rör havsmiljön i Skagerrak, Kattegatt och Öresund.

 2. Publicerad: 30 juni 2014 Uppdaterad: 18 maj 2017

  Information om hur vi jobbar med ekosystemtjänster i förvaltningen av våra hav, sjöar och vattendrag.

 3. Publicerad: 11 februari 2014

  Havsförsurningen förväntas ha betydande effekter på marina organismer, ekosystem och den biologiska mångfalden.

 4. Publicerad: 13 februari 2014 Uppdaterad: 5 september 2018

  Information om aktuella och tidigare forskningsutlysningar som vi är med och finansierar eller sambereder med andra myndigheter och länder.

 5. Publicerad: 28 mars 2017 Uppdaterad: 3 augusti 2018

  3R är ett begrepp inom forskningen där man försöker hitta alternativa metoder till djurförsök, eller förfina dagens metoder för att minska lidandet. HaV har på uppdrag av regeringen tagit fram en strategi för 3R-frågor.

 6. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 22 oktober 2019

  Vårt bibliotek är ett specialbibliotek med inriktning på litteratur om myndighetens ansvarsområden, det vill säga bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. Biblioteket är offentligt och öppet för alla.

 7. Publicerad: 30 juni 2014 Uppdaterad: 2 maj 2017

  Inom miljömålssystemet beskrivs vikten av att ta med ekosystemtjänster i beslut i samhället där det är relevant. Att synliggöra värdet av ekosystemtjänster ger ett viktigt bidrag till mer hållbara beslut.

 8. Publicerad: 5 maj 2020

  Nordiska Ministerrådets Hav- och kustgrupp, NHK, stöder samarbetsprojekt för nordiska insatser om en förbättrad havs- och kustmiljö, Nordiskt samarbetsprogram för miljö och klimat 2019-2024.

 9. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 17 januari 2020

  Havs- och vattenmyndigheten prenumererar på ett antal databaser, som är tillgängliga i myndighetens lokaler.

 10. Publicerad: 28 november 2016 Uppdaterad: 14 april 2020

  Water Co-Governance, WaterCoG, är ett Interreg-projekt med syfte att stärka lokalt engagemang och förbättra samarbete mellan olika aktörer i vattenförvaltningen. Sverige är ett av fem länder som är med.