Stöd från Havgruppen

Ansökningsfristen för inlämnande av ansökningar till nordiska Havgruppen (HAV) är den 8 juni 2018 (medel för 2019).

Ett krav är att minst tre nordiska länder ska delta i projektet och att det har en tydlig nordisk nytta. I projekt som involverar de baltiska staterna kan ett nordiskt land ersättas av ett baltiskt, i relation till kravet på minst tre samarbetsländer. Det är viktigt att projektets målsättning är i linje med Havgruppens prioriteringar och de utredningar Havgruppen önskar att använda projektmedel till under 2019.

Sista ansökningsdag

8 juni 2018

Publicerad: 2018-05-14
Sidansvarig: Webbredaktion