Sökresultat

 • Fiskar (84)
 • Mer än ett år sedan (84)
 • Arter med åtgärdsprogram (3)
 • Broskfiskar (6)
 • Fiskevård (6)
 • Fredade arter (13)
 • Visa fler
 • Fritidsfiske (7)
 • Främmande arter (3)
 • Försurning (1)
 • Gis (1)
 • Handel (1)
 • Kalkning (1)
 • Karpfiskar (13)
 • Kattegatt (5)
 • Marina däggdjur (1)
 • Miljöövervakning (11)
 • Programområde Kust och Hav (4)
 • Publikation (43)
 • Rapport (9)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Regler (2)
 • Ryggradslösa djur (13)
 • Skagerrak (4)
 • Skyddade områden (2)
 • Vattenbruk (5)
 • Vattenkraft (1)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Yrkesfiske (8)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (6)

 • Arter (38)
 • Publikationer (46)

 • Art (31)
 • Faktasida (8)
 • Publikation (45)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida om arter: Stäm

Stäm

Stämmen är en mörtlik karpfisk med stora silvriga fjäll, bred rygg, smal stjärtspole, grå eller svagt rödaktiga fenor samt gult öga.

Faktasida om arter: Sutare

Sutare

Sutaren är vanlig i sjöar i södra och mellersta Sverige, och den påträffas också i utsötade vikar i Östersjön. Den finns också på flera håll längs nästan hela norrlandskusten och en bra bit in i Norrlands inland.

Faktasida om arter: Mört

Mört

Mörten tillhör familjen karpfiskar och är en av Sveriges vanligaste sötvattensfiskar. Den lever i söt- och brackvatten i hela Sverige och simmar i stim. Det är ovanligt att mört förekommer i sjöar som ligger mer än 350 meter över havet, men enstaka förekomster finns upp till 800 meter över havet.

Faktasida om arter: Ruda

Ruda

Ruda är en karpfisk med en lång ryggfena. Namnet ruda betyder "den röda", men lokalt har ruda oftan kallats karussa efter sitt grekiska namn.

Faktasida om arter: Vårsiklöja

Vårsiklöja

I Sverige finns två ekotyper av siklöja – den vanliga siklöjan och vårsiklöjan som enbart finns i sjön Fegen. Vårsiklöjan är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas.

Faktasida om arter: Småfläckig rödhaj

Småfläckig rödhaj

En liten, högst meterlång haj med karakteristisk färgteckning. Den lever i nordöstra Atlanten och är vanlig längs Västkusten. Arten är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas.

Faktasida om arter: Nors

Nors

Norsen är en vanligtvis decimeterlång, silverglänsande, tunnfjällig och halvt genomskinlig fisk med fettfena, stort huvud, stora ögon, stor mun och kraftigt underbett – ett rovdjur som är anpassat till pelagisk jakt.

Faktasida om arter: Slätrocka

Slätrocka

Slätrockan är den största av Europas rockor. Tidigare var den vanlig i svenska vatten, nu är den i det närmaste utrotad. Arten är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas.

Faktasida om arter: Sillhaj/Håbrand

Sillhaj/Håbrand

Håbranden lever i norra och södra Atlanten, samt i södra Stilla havet. Arten är en sällsynt gäst på västkusten och är fredad i svenska vatten.

Faktasida om arter: Majfisk

Majfisk

Storväxt sillfisk som liknar staksill men har färre mörka fläckar på kroppssidan. Majfisk är sällsynt i svenska vatten. Arten är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas.