1. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 17 mars 2017

  Id

  Id ( Leuciscus idus ) är en karpfisk som lever både i sött och bräckt vatten. I Sverige finns arten längs kusterna i Öresund, Östersjön, Bottenhavet och i många av inlandets stora sjöar och vattendrag.

 2. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 3 februari 2020

  Hälleflundra ( Hippoglossus hippoglossus ) förekommer i Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön och i Nordatlanten. Den är sällsynt i Öresund enstaka exemplar har påträffats i sydvästra Östersjön.

 3. Publicerad: 12 januari 2017 Uppdaterad: 5 augusti 2019

  Horngädda/Näbbgädda ( Belone Belone ) är under sommarhalvåret allmän i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön upp till Ålands hav, men uppträder emellanåt även norr utöver.

 4. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 3 februari 2020

  Havsnejonöga ( Petromyzon marinus ) är en urtidsfisk som vandrar mellan sött och salt vatten. Som vuxen lever den parasitiskt på andra fiskar i havet, och dör efter att ha lekt. Arten är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas.

 5. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 13 februari 2018

  Havskatten ( Anarhichas lupus ) är allmän i Nordsjöns, Skagerraks och Kattegatts djuppartier och går också ner i Öresund. Sällsynt i sydvästra Östersjön.

 6. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 28 september 2020

  Harren ( Thymallus thymallus ) är huvudsakligen en nordlig art men finns även söderut, till exempel i Klarälvens vattensystem och Vättern. I sällsynta fall kan individer från Klarälven fångas i Vänern.

 7. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 30 juli 2019

  Gösen ( Sander lucioperca ) förekommer allmänt i Vänerns, Hjälmarens och Mälarens vattensystem och i främst grunda, näringsrika sjöar i södra Sverige. I Östersjön är den allmän i innerskärgårdar från Östergötland till Uppland, men förekommer ända upp till Norrbotten.

 8. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 13 februari 2018

  Gäddan ( Esox lucius ) förekommer allmänt i sjöar över hela landet med undantag för högt belägna fjällvatten. I Östersjön, inklusive Bottniska viken, finns gäddan i främst skärgårdsmiljöer. Längs västkusten kan arten förekomma i åmynningar, men påträffas bara undantagsvis i saltvatten.

 9. Publicerad: 26 januari 2016 Uppdaterad: 12 januari 2017

  Gräskarp ( Ctenopharyngodon idella ) är en växtätande fisk och odlas i Sverige för att bekämpa växtlighet i dammar och mindre sjöar. I Europa har gräskarpen på sina ställen bildat vilda bestånd, men i Sverige har naturlig fortplantning bara konstaterats i enstaka fall.

 10. Publicerad: 4 januari 2017 Uppdaterad: 4 februari 2020

  Gråsej ( Pollachius virens ) lever i nordatlanten och i svenska vatten förekommer arten främst i Skagerrak och Kattegatt men kan uppträda sporadiskt även i Öresund och södra Östersjön