Sökresultat

  • Farliga ämnen (2)
  • Miljöhot (2)
  • Senaste månaden (2)
  • Vrak (2)

  • Faktasida (2)

  • Senaste dagen (1)
  • Senaste veckan (2)
  • Senaste året (2)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: HaV:s arbete med vrak

HaV:s arbete med vrak

Några av de 30 mest miljöfarliga vraken i svenska vatten har undersökts och sanerats under 2017-2019. HaV fortsätter arbetet med miljöfarliga vrak under 2020. Det innebär undersökningar av vrak samt bärgning av olja och spökgarn.

Faktasida: Vrak

Vrak

Längs Sveriges kuster ligger hundratals vrak som innehåller miljöfarliga ämnen. När dessa slutligen läcker ut sitt innehåll i den marina miljön riskerar det att skada växter, djur och människor. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att samordna arbetet med undersökning och bärgning av miljöfarliga ämnen och spökgarn från fartygsvrak i svenska vatten.