Sökresultat

 • Farliga ämnen (4)
 • Senaste månaden (4)
 • Främmande arter (1)
 • Försurning (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Kattegatt (1)
 • Visa fler
 • Skagerrak (1)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Vrak (2)
 • Övergödning (1)

 • Miljöhot (3)
 • Konventioner (1)

 • Faktasida (4)

 • Senaste året (4)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Sjöfart

Sjöfart

Den internationella sjöfarten ökar snabbt vilket medför att utsläppen av växthusgaser ökar. Viktiga områden att komma till rätta med är hälso- och miljöpåverkande utsläpp av luftföroreningar, men även risken för oljeutsläpp i vatten vid olyckor, utsläpp av olja och andra kemikalier vid drift samt spridning av främmande arter via barlastvatten.

Faktasida: Vrak

Vrak

Längs Sveriges kuster ligger hundratals vrak som innehåller miljöfarliga ämnen. När dessa slutligen läcker ut sitt innehåll i den marina miljön riskerar det att skada växter, djur och människor. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att samordna arbetet med undersökning och bärgning av miljöfarliga ämnen och spökgarn från fartygsvrak i svenska vatten.

Faktasida: HaV:s arbete med vrak åren 2017-2019

HaV:s arbete med vrak åren 2017-2019

Några av de 30 mest miljöfarliga vraken i svenska vatten har undersökts och sanerats under 2017-2019. HaV fortsätter arbetet med miljöfarliga vrak under 2020. Det innebär undersökningar av vrak samt bärgning av olja och spökgarn.

Faktasida: Ospars arbetsområden

Ospars arbetsområden

Fem tematiska strategier styr Ospars arbete. Till varje strategi hör en ansvarig expertkommitté som förbereder frågor som sedan tas upp för beslut i kommissionen. Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med flera svenska myndigheter deltar i detta arbete.