Sökresultat

  • Farliga ämnen (1)
  • Yttranden (1)
  • Mer än ett år sedan (1)
  • Yttrande (1)

  • Vårt uppdrag (1)

  • Yttrande (1)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Yttrande gällande förslag på nationella regler för högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum

Yttrande gällande förslag på nationella regler för högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker de förslag som lämnas i Kemikalieinspektionens rapport till regeringen gällande reglering av användningen av högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum.