Sökresultat

 • Föreskrift (2)
 • Vårt uppdrag (2)
 • Senaste året (2)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (1)
 • Vägledning (1)
 • Visa fler

 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (1)

 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (1)

 • Sortera på relevans
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Översyn av föreskrifter och vägledning för uppnående av rätt vattenstatus (2019)

Översyn av föreskrifter och vägledning för uppnående av rätt vattenstatus (2019)

Havs- och vattenmyndigheten får i uppdrag att se över sina föreskrifter och sin vägledning så att möjligheterna till undantag och förklarande av vatten som kraftigt modifierade används fullt ut.

Remiss: Remiss gällande föreskrifter för hantering av signalkräfta

Remiss gällande föreskrifter för hantering av signalkräfta

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter avseende det nu aktuella remitterade förslaget om ändringar och nya bestämmelser avseende hantering av signalkräfta.