1. Publicerad: 6 april 2016 Uppdaterad: 20 juli 2021

 2. Publicerad: 21 november 2013

 3. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 9 juli 2021

  Kommunerna ansvarar för att sköta EU-bad, men baden omfattas av bestämmelserna i Badvattenförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter.

 4. Publicerad: 19 november 2013 Uppdaterad: 9 juli 2021

 5. Publicerad: 19 november 2013 Uppdaterad: 21 januari 2015

  Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HVMFS 2012:14) om badvatten

 6. Publicerad: 17 maj 2016

  Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små avloppsanläggningar för hushålls­spillvatten

 7. Publicerad: 20 november 2013 Uppdaterad: 18 maj 2021

 8. Publicerad: 5 mars 2014 Uppdaterad: 4 oktober 2016

  Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

 9. Publicerad: 21 september 2018 Uppdaterad: 18 maj 2021

 10. Publicerad: 21 december 2015 Uppdaterad: 1 januari 2020