1. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 10 september 2020

  Kommunerna ansvarar för att sköta EU-bad, men baden omfattas av bestämmelserna i Badvattenförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter.

 2. Publicerad: 5 mars 2014 Uppdaterad: 4 oktober 2016

  Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

 3. Publicerad: 21 september 2018 Uppdaterad: 17 september 2020

 4. Publicerad: 19 november 2013 Uppdaterad: 17 september 2020

 5. Publicerad: 6 april 2016 Uppdaterad: 17 juli 2020

 6. Publicerad: 12 februari 2014 Uppdaterad: 1 januari 2020

 7. Publicerad: 1 oktober 2013 Uppdaterad: 15 oktober 2019

  På den här sidan hittar du Havs- och vattenmyndighetens grundföreskrifter i pdf-format. Klicka på respektive föreskrift för att få den senast uppdaterade (konsoliderade) versionen och för att se alla ändringar av föreskriften. Vill du se vilka nya föreskrifter vi gett ut under året trycker du på länken nedan.

 8. Publicerad: 17 mars 2014 Uppdaterad: 12 januari 2015

  Våra föreskrifter ges ut i vår författningssamlingsserie HVMFS. Det finns grundföreskrifter, ändringsföreskrifter och konsoliderade versioner. Det är alltid den tryckta versionen som gäller i rättssammanhang, och den konsoliderade är bara en sammanställning av grundföreskriften och dess ändringar.

 9. Publicerad: 2 juli 2020

  Årets kvot av lax i ICES-delområde 31 i Östersjön bedöms inom den närmaste tiden vara uppfiskad. Från och med den 5 juli 2020 råder förbud mot visst svenskt fiske av lax i området.

 10. Publicerad: 18 november 2013 Uppdaterad: 1 juli 2020