1. Publicerad: 25 november 2013 Uppdaterad: 5 juli 2019

    Här finns anvisningar för hur du fyller i vissa blanketter och manualer för program. Vilka uppgifter som ska lämnas framgår av EU:s regelverk och våra nationella föreskrifter. 

  2. Publicerad: 27 oktober 2014 Uppdaterad: 3 juli 2019

    Alla förstahandsmottagare och grossister som handlar med de fiskeriprodukter som omfattas av spårbarhetskraven ska från den 1 januari 2019 även rapportera information om sina försäljningar via HaV:s spårbarhetssystem.

  3. Publicerad: 25 augusti 2017

  4. Publicerad: 11 juli 2013 Uppdaterad: 17 november 2015

    Om du är fångstmottagare, alltså köper fiskeriprodukter i första led, finns särskilda regler. Alla fångstmottagare ska vara registrerade och redovisa sina uppgifter till Havs- och vattenmyndigheten.