Spårbarhet för vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter (HVMFS 2017:14)


Bemyndigande:

5 kap. 1 och 7 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och
fiskerinäringen

Ikraftträdande:

2017-09-01

Ändringsversioner
Ändringar

 

 

 

HVMFS 2017:14 Pdf, 205.2 kB.

Ursprunglig utgåva

Bemyndigande: 5 kap. 1 och 7 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ikraftträdande: 1 september 2017

 

Publicerad: 2017-08-25
Sidansvarig: Webbredaktion