Sökresultat

  • Östersjön (2)
  • Regeringsuppdrag (2)
  • Mer än ett år sedan (2)
  • Regeringsuppdrag (2)

  • Vårt uppdrag (2)
  • Regeringsuppdrag (2)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Strategiforum för EU:s Östersjöstrategi (2016)

Strategiforum för EU:s Östersjöstrategi (2016)

HaV ska delta i planering och arrangemang av Strategiforum för EU:s Östersjöstrategi den 8-9 november 2016.

Faktasida: Arbetet med EU:s strategi för Östersjön (2011)

Arbetet med EU:s strategi för Östersjön (2011)

Regeringen uppdrar åt följande myndigheter att aktivt genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen (Rskr 2009/10:159)