Sökresultat

  • Internationellt arbete (2)
  • Havsplanering (2)
  • Havsplanering (2)

  • Faktasida (2)

  • Senaste månaden (1)
  • Senaste året (2)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Havsplanering internationellt

Havsplanering internationellt

Att samverka internationellt är en del i den nationella havsplaneringen. Samverkan sker både genom formella och informella kanaler. Det är en del i att skapa havsplaner som baseras på bästa tillgängliga kunskap, är förankrade gentemot våra grannländer och bygger på gemensamma principer kring havsplanering.

Faktasida: Pan Baltic Scope

Pan Baltic Scope

Pan Baltic Scope var ett samarbete mellan 12 myndigheter och organisationer runt Östersjön. Vi arbetade för bättre havsplaner. Här hittar du resultaten från Pan Baltic Scope.