1. Publicerad: 8 juli 2015

  Det finns en mängd regler om hur fiskeredskap som används i havet och i de fem stora sjöarna ska märkas ut.

 2. Publicerad: 28 maj 2014 Uppdaterad: 15 juni 2021

  Information om regler för svenskt fiske efter lax i delområden 22-31, samt i Umeälvens fredningsområde.

 3. Publicerad: 10 oktober 2017 Uppdaterad: 5 juli 2021

  Tabell över EU-kvot och svenska kvoter TAC i Östersjön för 2021. Svensk kvot är preliminärt uträknad och kan ändras när EU-förordningen publiceras. (Tabell uppdaterad 1 juli 2021)

 4. Publicerad: 27 november 2013 Uppdaterad: 28 februari 2020

  För att fiska med torskfångande redskap i Östersjön behöver du ett fisketillstånd. Från 1 januari 2018 infördes separata fisketillstånd för västra respektive östra Östersjön.

 5. Publicerad: 22 december 2015 Uppdaterad: 1 juli 2021

  Landningsskyldigheten gäller för bottenlevande och pelagiska arter i Östersjön. Vilka arter som omfattas beror på fiskeri.

 6. Publicerad: 7 augusti 2015 Uppdaterad: 23 juni 2021

  Minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar för torskfiske.

 7. Publicerad: 10 februari 2014 Uppdaterad: 28 maj 2019

  För att öka kunskapen om miljöproblemen i Hanöbukten fick Havs- och vattenmyndigheten ett regeringsuppdrag för att undersöka eventuella samband mellan fiskars hälsa och miljöfarliga ämnen. Uppdraget var en del av ett större arbete för att förstå och åtgärda miljöproblemen både i Hanöbukten och i Östersjön.

 8. Publicerad: 21 mars 2014 Uppdaterad: 17 november 2016

  Guide till regler för fritidsfiske.

 9. Publicerad: 7 augusti 2015 Uppdaterad: 1 april 2021

  Minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar för fiske efter abborre i Östersjön.

 10. Publicerad: 23 mars 2016 Uppdaterad: 1 april 2021

  Öring är en av Sveriges populäraste fiskarter och fångas framförallt i fritidsfisket. För att skydda arten och få ett uthålligt fiske finns det flera olika bestämmelser. Här kan du läsa mer om minimimått, maximimått, fredningstid och fångstbegränsningar för öringfiske.