1. Publicerad: 21 mars 2014 Uppdaterad: 17 november 2016

  Guide till regler för fritidsfiske.

 2. Publicerad: 10 oktober 2017 Uppdaterad: 15 oktober 2019

  Tabell över EU-kvot och svenska kvoter TAC i Östersjön för 2021. Svensk kvot är preliminärt uträknad och kan ändras när EU-förordningen publiceras.

 3. Publicerad: 7 augusti 2015 Uppdaterad: 1 april 2021

  Minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar för fiske efter abborre i Östersjön.

 4. Publicerad: 23 mars 2016 Uppdaterad: 1 april 2021

  Öring är en av Sveriges populäraste fiskarter och fångas framförallt i fritidsfisket. För att skydda arten och få ett uthålligt fiske finns det flera olika bestämmelser. Här kan du läsa mer om minimimått, maximimått, fredningstid och fångstbegränsningar för öringfiske.

 5. Publicerad: 7 augusti 2015 Uppdaterad: 1 april 2021

  Vid fiske längs våra kuster finns det reglerat vilka minimimått och maximimått som gäller för ett antal arter.

 6. Publicerad: 7 augusti 2015 Uppdaterad: 1 april 2021

  Fiske efter nedan angivna arter är förbjudet under de tider och i de områden som följer.

 7. Publicerad: 7 augusti 2015 Uppdaterad: 1 april 2021

  Minimimått, maximimått, fredningstid och fångstbegränsningar för fiske efter gädda i Östersjön.

 8. Publicerad: 15 november 2017

  Här hittar du ett urval av de fiskar och skaldjur som lever längs den svenska sydkusten i Öresund och södra Östersjön. Här finns några av våra allra vanligaste vattenlevande djurarterna, men också hotade och fredade arter.

 9. Publicerad: 11 mars 2021

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning. Förslaget gäller förutsättningarna för att bedriva viss fiskeverksamhet i delar av Östersjön under tid då det råder visst fiskeförbud där. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 maj 2021.

 10. Publicerad: 28 maj 2014 Uppdaterad: 3 mars 2021

  Information om regler för svenskt fiske efter lax i delområden 22-31, samt i Umeälvens fredningsområde.