1. Publicerad: 7 augusti 2015 Uppdaterad: 20 oktober 2020

  Minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar för fiske efter torsk.

 2. Publicerad: 21 juni 2017

  Lax finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. För att skydda arten och få ett uthålligt fiske finns det olika bestämmelser. Här kan du läsa mer om minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar för laxfiske.

 3. Publicerad: 7 augusti 2015 Uppdaterad: 16 februari 2021

  Minimimått, maximimått, fredningstid och fångstbegränsningar för fiske efter gädda i Östersjön.

 4. Publicerad: 7 augusti 2015 Uppdaterad: 16 februari 2021

  Minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar för fiske efter abborre i Östersjön.

 5. Publicerad: 28 maj 2014 Uppdaterad: 16 juni 2020

  Information om regler för svenskt fiske efter lax i delområden 22-31, samt i Umeälvens fredningsområde.

 6. Publicerad: 15 november 2017

  Här hittar du ett urval av de fiskar och skaldjur som lever längs den svenska sydkusten i Öresund och södra Östersjön. Här finns några av våra allra vanligaste vattenlevande djurarterna, men också hotade och fredade arter.

 7. Publicerad: 31 mars 2014 Uppdaterad: 13 mars 2020

  Syftet med åtgärdsprogrammet för havsmiljön är att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön. 

 8. Publicerad: 21 mars 2014 Uppdaterad: 17 november 2016

  Guide till regler för fritidsfiske.

 9. Publicerad: 23 mars 2016 Uppdaterad: 3 september 2019

  Öring är en av Sveriges populäraste fiskarter och fångas framförallt i fritidsfisket. För att skydda arten och få ett uthålligt fiske finns det flera olika bestämmelser. Här kan du läsa mer om minimimått, maximimått, fredningstid och fångstbegränsningar för öringfiske.

 10. Publicerad: 13 december 2017

  Vid fiske längs våra kuster finns det reglerat vilken maskstorlek som gäller vid fiske med nät.