1. Publicerad: 15 november 2017

  På den här sidan hittar du ett urval av de fiskar och skaldjur som lever längs den svenska sydkusten i Öresund och södra Östersjön. Här redovisar vi några av våra allra vanligaste vattenlevande arter, men också hotade och fredade arter.

 2. Publicerad: 13 december 2017

  Vid fiske längs våra kuster finns det reglerat vilken maskstorlek som gäller vid fiske med nät. Här nedan hittar ni information på vilken maskstorlek som är tillåten för respektive fiskart.

 3. Publicerad: 21 mars 2014 Uppdaterad: 13 december 2021

  Guide till regler för fritidsfiske.

 4. Publicerad: 23 mars 2016 Uppdaterad: 1 april 2021

  Öring är en av Sveriges populäraste fiskarter och fångas framförallt i fritidsfisket. För att skydda arten och få ett uthålligt fiske finns det flera olika bestämmelser. Här kan du läsa mer om minimimått, maximimått, fredningstid och fångstbegränsningar för öringfiske.

 5. Publicerad: 21 juni 2017 Uppdaterad: 15 mars 2022

  Lax finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. För att skydda arten och få ett uthålligt fiske finns det olika bestämmelser. Här kan du läsa mer om minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar för laxfiske.

 6. Publicerad: 28 maj 2014 Uppdaterad: 27 april 2022

  Här finns information om regler som gäller främst för yrkesfiske efter lax i Östersjöns delområden 29N-31, terminalfiskeområdena samt i Umeälvens fredningsområde för 2022.

 7. Publicerad: 7 augusti 2015 Uppdaterad: 1 april 2021

  Här hittar du information om minimimått, maximimått, fredningstid och fångstbegränsningar för fiske efter gädda i Östersjön.

 8. Publicerad: 7 augusti 2015 Uppdaterad: 1 april 2021

  Här hittar du information om minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar för fiske efter abborre i Östersjön.

 9. Publicerad: 7 augusti 2015 Uppdaterad: 14 december 2021

  På denna sida hittar du information om minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar för torskfiske.

 10. Behovet av bra underlag för fysisk planering i havet och marint områdesskydd ökar idag, men uppgifter om vilka områden som är viktiga för lekande och uppväxande fisk saknas ofta. Att göra storskaliga inventeringar är dyrt, men genom att ta tillvara lokala fiskares kunskap har man kunnat peka ut lekområden för gös, sik, strömming, flundra, siklöja och piggvar längs svenska ostkusten.