1. Publicerad: 17 april 2019

  Östersjön är ett av världens största brackvattenhav, som präglas av en stark påverkan av omgivande land på flera sätt.

 2. Publicerad: 24 juni 2014 Uppdaterad: 12 oktober 2021

  I arbetet med Helsingforskonventionen behandlas frågor om övergödning, spridning av miljöfarliga ämnen och skydd och bevarande av den biologiska mångfalden i havet.

 3. Publicerad: 26 januari 2015 Uppdaterad: 12 oktober 2021

  Länderna inom Helcom har beslutat en gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea Action Plan (BSAP).

 4. Publicerad: 10 oktober 2017 Uppdaterad: 5 juli 2021

  Tabell över EU-kvot och svenska kvoter TAC i Östersjön för 2022. Svensk kvot är preliminärt uträknad och kan ändras när EU-förordningen publiceras.

 5. Publicerad: 12 oktober 2021

  Tabell över EU-kvot och svenska kvoter TAC i Östersjön för 2021. Svensk kvot är preliminärt uträknad och kan ändras när EU-förordningen publiceras. (Tabell uppdaterad 1 juli 2021)

 6. Publicerad: 21 mars 2014 Uppdaterad: 17 november 2016

  Guide till regler för fritidsfiske.

 7. Publicerad: 23 mars 2016 Uppdaterad: 1 april 2021

  Öring är en av Sveriges populäraste fiskarter och fångas framförallt i fritidsfisket. För att skydda arten och få ett uthålligt fiske finns det flera olika bestämmelser. Här kan du läsa mer om minimimått, maximimått, fredningstid och fångstbegränsningar för öringfiske.

 8. Publicerad: 8 juli 2015

  Det finns en mängd regler om hur fiskeredskap som används i havet och i de fem stora sjöarna ska märkas ut.

 9. Publicerad: 28 maj 2014 Uppdaterad: 15 juni 2021

  Information om regler för svenskt fiske efter lax i delområden 22-31, samt i Umeälvens fredningsområde.

 10. Publicerad: 27 november 2013 Uppdaterad: 28 februari 2020

  För att fiska med torskfångande redskap i Östersjön behöver du ett fisketillstånd. Från 1 januari 2018 infördes separata fisketillstånd för västra respektive östra Östersjön.