Sökresultat

  • Internationellt arbete (2)
  • Regeringsuppdrag (2)
  • Regeringsuppdrag (2)
  • Mer än ett år sedan (2)
  • Regeringsuppdrag (2)

  • Vårt uppdrag (2)

  • Sortera på relevans
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: FN:s havskonferens (2016)

FN:s havskonferens (2016)

Vi har i dialog med Naturvårdsverket, SIDA, KEMI, Jordbruksverket, SMHI och Transportstyrelsen bistått regeringskansliet med underlag till FN:s havskonferens för att främja genomförandet av hållbarhetsmålen för hav och marina resurser.

Faktasida: Agenda 2030 (2016)

Agenda 2030 (2016)

Vi och flera andra myndigheter har fått i uppdrag att bidra med underlag för Sveriges genomförande av FN:s Agenda 2030 för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling.