1. Publicerad: 3 december 2015 Uppdaterad: 5 oktober 2017

  Skeppsmask är egentligen ingen mask utan en borrande mussla. Den kallas för havets termit och har genom historien ödelagt både skepp, varv och hamnar. Till Västerhavet kom den under 1800-talet.

 2. Publicerad: 2 december 2015

  Regnbåge är en nordamerikansk laxfisk som vi har odlat som matfisk och för utsättning i våra fiskevatten i över hundra år. Det förekommer att odlad fisk rymmer men vi har inga etablerade bestånd i Sverige.

 3. Publicerad: 3 december 2015 Uppdaterad: 4 februari 2020

  Japanska jätteostron har importerats till odlingar över hela världen. Men när de dök upp på svenska västkusten sommaren 2007 var det inte i odlingar utan som vilda jätteostron.

 4. Publicerad: 19 december 2018 Uppdaterad: 11 september 2020

  Den 1 januari 2019 trädde en svensk förordning om invasiva främmande arter i kraft. Denna förordning innehåller bestämmelser om invasiva främmande arter och kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter.

 5. Här kan du söka och få mer information om de främmande arter som finns på den svenska listan för så kallade dörrknackare. Det vill säga främmande arter som har etablerat sig i Sveriges närområde och som riskerar att spridas till svenska hav eller vatten.

 6. Här kan du söka och få mer information om främmande arter där det finns en dokumenterad förekomst i svenska hav och vatten.

 7. Publicerad: 20 juni 2019 Uppdaterad: 9 juni 2020

  Syftet med fokuslistan är att uppmuntra miljöövervakare att rapportera främmande arter direkt till Artportalen, både för inspiration och bättre artkunskap. Fokuslistan ska leda till:

 8. Publicerad: 3 december 2015 Uppdaterad: 21 november 2019

  Det är förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla 66 arter som av EU listats som invasiva främmande arter av unionsbetydelse.

 9. Publicerad: 29 juli 2019 Uppdaterad: 4 december 2019

  Stenkrabba är en allätare och har sitt ursprung från kallare och halvtempererade vattenområden längs Nordamerikas ostkust. Endast en observation är hittills känd från den europeiska kontinenten, i svenska delen av Kattegatt 2019.

 10. Publicerad: 26 januari 2017 Uppdaterad: 21 november 2019

  Det är enligt EU-regler förbjudet att sprida EU-listade invasiva främmande arter. De får inte introduceras eller spridas i naturen, inte gynnas att bli fler och inte heller importeras eller exporteras.