1. Publicerad: 13 februari 2020

  I verksamhetsstrategin kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret.

 2. Publicerad: 8 juli 2013 Uppdaterad: 11 september 2019

  Havs- och vattenmyndigheten är en enrådsmyndighet. Det innebär att generaldirektören ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet inför regeringen.

 3. Havs- och vattenmyndigheten yttrar sig i en mängd olika remisser och ärenden som rör havs- och vattenmiljö. Här är ett urval av våra yttranden, det senaste ligger överst.

 4. Publicerad: 26 november 2013 Uppdaterad: 10 april 2018

  Vår logotyp finns i svart, blå och vit. Använd den gärna för att visa myndighetens roll i olika sammanhang. På denna sida kan du ladda ned logotypen i olika format och läsa riktlinjer för hur du använder den.

 5. Publicerad: 8 juli 2013 Uppdaterad: 1 februari 2020

  Välkommen att kontakta oss!

 6. Publicerad: 8 juli 2013 Uppdaterad: 15 oktober 2019

 7. Publicerad: 22 januari 2018 Uppdaterad: 23 oktober 2020

  Vi arbetar på regeringens uppdrag. Här listar vi alla uppdrag som vi fått genom regleringsbrev eller särskilda beslut.

 8. Publicerad: 16 februari 2014 Uppdaterad: 16 mars 2020

  Havs- och vattenforum samlar branschen - en plats för både nätverkande och ny kunskap.

 9. Publicerad: 8 juli 2013

  Här hittar du de förslag som vi har ute på remiss. Sorteringen är kronologisk med de senast utlagda överst.