1. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 11 juni 2019

  Det är bara de som tidigare har tillstånd att fiska ål som kan få tillstånd igen. I sötvatten finns det dock vissa vattenområden som är undantagna från ålfiskeförbudet och där fritidsfiske är tillåtet. Det beror på att ålen har mycket liten möjlighet att vandra ut till kusten levande på grund av de vandringshinder som finns på vägen.

 2. Publicerad: 7 augusti 2015 Uppdaterad: 20 oktober 2020

  Minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar för fiske efter torsk.

 3. Publicerad: 23 mars 2016 Uppdaterad: 3 september 2019

  Öring är en av Sveriges populäraste fiskarter och fångas framförallt i fritidsfisket. För att skydda arten och få ett uthålligt fiske finns det flera olika bestämmelser. Här kan du läsa mer om minimimått, maximimått, fredningstid och fångstbegränsningar för öringfiske.

 4. Publicerad: 21 juni 2017

  Lax finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. För att skydda arten och få ett uthålligt fiske finns det olika bestämmelser. Här kan du läsa mer om minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar för laxfiske.

 5. Publicerad: 7 augusti 2015 Uppdaterad: 16 februari 2021

  Minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar för fiske efter abborre i Östersjön.

 6. Publicerad: 7 augusti 2015 Uppdaterad: 16 februari 2021

  Minimimått, maximimått, fredningstid och fångstbegränsningar för fiske efter gädda i Östersjön.

 7. Publicerad: 7 augusti 2015 Uppdaterad: 3 september 2019

  Minimimått, maskstorlekar och fredningstider för fiske efter sik.

 8. Publicerad: 5 oktober 2015 Uppdaterad: 3 augusti 2020

  Artkoder för rapportering av fångst i fiskeloggbok, sötvattensjournal, omlastningsdeklaration och landningsdeklaration.

 9. Publicerad: 7 augusti 2015 Uppdaterad: 16 februari 2021

  Minimimått, maximimått, fredningsområden och redskapsbegränsningar för fiske efter gös.