1. Publicerad: 25 november 2013 Uppdaterad: 9 februari 2021

  Här finns anvisningar för hur du fyller i vissa blanketter och manualer för program. Vilka uppgifter som ska lämnas framgår av EU:s regelverk och våra nationella föreskrifter. 

 2. Publicerad: 20 december 2016 Uppdaterad: 15 augusti 2019

 3. Publicerad: 29 april 2016 Uppdaterad: 7 december 2020

  Som befälhavare på ett fiskefartyg ska du under vissa förhållande förhandsanmäla fiskefartygets ankomst till hamn. En förhandsanmälan är ett meddelande som skickas in innan du ankommer hamn.

 4. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 24 september 2014

  Regler för vägning av fångst för dig som yrkesfiskar i havet. Här hittar du information om vägning ombord till sjöss, vid landning och efter transport.

 5. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 23 november 2017

  Om du vill väga din fångst till sjöss anmäler du det till HaV på något av sätten vi beskriver på denna sida.

 6. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 27 september 2019

  Här hittar du vad som gäller vid vägning ombord till sjöss, vid landning och efter transport.

 7. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 5 oktober 2017

  Urvalsmetoden innebär att ett urval av lådorna vägs för att fastställa hela den landade kvantiteten av en art. Urvalsmetoden kan användas vid vägning i land före eller efter transport, eller vid en kontroll av en fångst som tidigare vägts ombord på en godkänd våg.

 8. Publicerad: 17 mars 2016 Uppdaterad: 2 september 2020

  Här kan du hitta information om vad som gäller vid vägning.

 9. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 27 september 2019

  Swedac är en svensk myndighet som utfärdar föreskrifter om vad som ska gälla för certifiering av vågar (och andra mätinstrument) i Sverige. Dessa föreskrifter följer de EU-direktiv som finns på området.

 10. Publicerad: 11 februari 2014 Uppdaterad: 9 oktober 2014

  Alla vägningar ska registreras i en så kallad vägningsjournal som ska finnas i närheten av vågen. Den person eller företag som är ansvarig för vägningen är även ansvarig för att en vägningsjournal fylls i.