1. Publicerad: 7 maj 2020

  Här kommer maj månads nyhetsbrev som handlar om projektet Smartare miljöinformation, webbutbildning i GIS-stöd och en ny rapport.

 2. Publicerad: 25 mars 2020

  Denna gång skickar vi ut nyhetsbrevet om små avloppsanläggningar till alla kommuner för att uppmärksamma möjligheten att prenumerera på det. I nyhetsbrevet informerar vi bland annat om utbildningar, nya rättsfall, frågor och svar, rapporter.

 3. Publicerad: 5 december 2019

  Denna månad berättar vi om fortsatta träffar om den nya vägledningen för prövning av små avlopp på länsstyrelserna och på HaV och om nya intressanta rapporter.

 4. Publicerad: 2 oktober 2019

  I oktobers nyhetsbrev berättar vi om vår nya vägledning för prövning som nu finns på vår webb. Länsstyrelserna kommer i höst att ha informationsträffar i sina län kring denna.

 5. Publicerad: 16 maj 2019

  Nu finns det uppdaterade frågor och svar på vår hemsida, nytt referat, nya rapporter och dokumentation från konferensen "Vatten, avlopp och kretslopp"

 6. Publicerad: 13 november 2020

  Denna månad kan du läsa om nya rapporter och vägledningar, samt informationsblad som HaV tagit fram för att göra ansökan och anmälan om avlopp lättare för till exempel fastighetsägare.

 7. Publicerad: 19 februari 2019

  I detta utskick kan du bland annat läsa om vägledning på remiss, ny fråga och svar, nytt referat på dom, ny rapport och utbildningar i Gis-stödet.

 8. Publicerad: 20 september 2018

  I september månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om nya utbildningar, projekt, rapporter och vårt svar på en debattartikel om små avlopp i Svenska Dagbladet.

 9. Publicerad: 15 juni 2018

  I juni månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om en ny sida om GIS-stödet, en fråga och svar om miljösanktionsavgift och slutbetänkande från utredningen Hållbara vattentjänster.

 10. Publicerad: 19 december 2017

  I månadens nyhetsbrev berättar vi hur vi bemött SD:s kritik i medierna, vi berättar om nya rapporter på gång, smartare miljöinformation och påminner om anmälan till Nationella konferensen 2018