Sökresultat

 • Ryggradslösa djur (36)
 • Arter (36)
 • Arter med åtgärdsprogram (3)
 • Fiskar (6)
 • Fredade arter (2)
 • Fritidsfiske (1)
 • Visa fler
 • Främmande arter (22)
 • Kattegatt (1)
 • Marina däggdjur (1)
 • Regler (1)
 • Skagerrak (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Östersjön (1)

 • Art (30)
 • Faktasida (6)

 • Senaste månaden (9)
 • Senaste året (29)
 • Mer än ett år sedan (7)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida om arter: Hummer (Homarus gammarus)

Hummer (Homarus gammarus)

Arten lever på 10–30 meters djup på klippbotten eller algbevuxna steniga bottnar. Längs svenska kusten förekommer hummer i Skagerrak, Kattegatt och norra delen av Öresund.

Faktasida om arter: Krabbtaska/Krabba

Krabbtaska/Krabba

I svenska vatten förekommer krabban i Kattegatt, Skagerrak och norra Öresund. Det sker i dag inga undersökningar av krabbans beståndsstatus, men loggboksdata och intervjuer med fiskare tyder på att beståndet ligger på en relativt hög nivå.

Faktasida: Fredade arter

Fredade arter

Det är förbjudet att fiska efter och landa arter som är fredade. Om du fångar en fredad art ska den omedelbart sättas tillbaka. Här listas de arter som är fredade enligt svensk fiskelagstiftning i svenska vatten.

Faktasida om arter: Ostron

Ostron

I svenska havsområden förekommer europeiskt ostron i Skagerrak och då främst i den norra och mellersta delen av Bohuslän.

Faktasida om arter: Havskräfta

Havskräfta

Arten är nattaktiv och lever på fasta lerbottnar. Längs Sveriges kust förekommer havskräfta i Kattegatt och Skagerrak.

Faktasida om arter: Signalkräfta

Signalkräfta

Den nordamerikanska signalkräftan har importerats och satts ut i ett 20-tal europeiska länder för att ersätta inhemska flodkräftor som drabbats av kräftpest. Men signalkräftor visade sig själva bära på kräftpestsvampen, därför ska de aldrig ska planteras ut i vatten där flodkräftan kan leva.

Faktasida om arter: Blåskrabba

Blåskrabba

Blåskrabbor kan uppträda i massförekomst. De finns som främmande art längs Atlantkusten och Nordsjökusten, och ett ökande antal blåskrabbor har hittats även på svenska västkusten.

Faktasida om arter: Stenkrabba

Stenkrabba

Stenkrabba är en allätare och har sitt ursprung från kallare och halvtempererade vattenområden längs Nordamerikas ostkust. Endast en observation är hittills känd från den europeiska kontinenten, i svenska delen av Kattegatt 2019.

Faktasida om arter: Flodkräfta

Flodkräfta

Den svenska flodkräftan har minskat dramatiskt i takt med att signalkräftan har ökat. Flodkräftan är rödlistad som akut hotad och det behövs åtgärder för att säkra livsmiljöer åt de flodkräftor som finns kvar.

Faktasida om arter: Räka

Räka

I Sveriges omgivande vatten finns räkan i Norska rännan, Skagerrak, Koster- och Gullmarsfjorden. Nordhavsräkan lever på mjukbottnar på 50 till 500 meters djup.