Sökresultat

  • Miljödata (2)
  • Miljöövervakning (2)
  • Vårt uppdrag (2)
  • Regeringsuppdrag (2)
  • Regeringsuppdrag (2)

  • Regeringsuppdrag (2)

  • Mer än ett år sedan (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Vattenanknuten recipientkontroll (2014)

Vattenanknuten recipientkontroll (2014)

Havs- och vattenmyndighetens uppdrag var att analysera och föreslå hur verksamhetsutövares egenkontroll av vattenrecipienter bättre kan samordnas med den regionala och nationella miljöövervakningen.

Faktasida: Organisation för god datatillgänglighet (2016)

Organisation för god datatillgänglighet (2016)

Vi ska föreslå en organisation och ett system för att säkra  tillgången på data från de provtagningar och mätningar som görs av verksamhetsutövare inom recipientkontrollen.