Sökresultat

 • Miljödata (2)
 • Senaste månaden (2)
 • Internationellt arbete (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Statistik (1)
 • Visa fler
 • Sötvatten (1)

 • Data och statistik (2)

 • Faktasida (2)

 • Senaste året (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Kväve i sjöar och vattendrag

Kväve i sjöar och vattendrag

De flesta trendsjöar, trendvattendrag och omdrevssjöar som har undersökts har låga eller måttligt höga halter av kväve (totalkväve). Det finns även tendenser till att halterna minskar. Resultaten kommer från HaV:s nationella miljöövervakningsprogram för sötvatten.

Faktasida: Internationell rapportering av miljödata

Internationell rapportering av miljödata

Sverige rapporterar regelbundet data om våra havs- och vattenmiljöer enligt åtaganden inom EU och internationellt.