Sökresultat

  • Miljöövervakning (2)
  • Vattenförvaltning (2)
  • Senaste året (2)
  • Föreskrift (1)
  • Vägledning (1)

  • Vägledningar (1)
  • Föreskrifter (1)

  • Faktasida (2)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Övervakning av ytvatten (HVMFS 2015:26)

Övervakning av ytvatten (HVMFS 2015:26)

Start Föreskrifter Övervakning av ytvatten (HVMFS 2015:26) Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2015:26) om övervakning av ytvatten enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660) Konsoliderad utgåva Ursprunglig utgåva Registret senast

Faktasida: Övervakningsprogram för ytvatten

Övervakningsprogram för ytvatten

I Sverige har vi samlat in övervakningsdata för vatten sedan 1970-talet, men i och med nya EU-direktiv växer kraven på övervakningen.