Sökresultat

 • Handel (2)
 • Vårt uppdrag (2)
 • Mer än ett år sedan (2)
 • Fritidsfiske (1)
 • Främmande arter (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Visa fler
 • Regler (1)
 • Remiss (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Yttrande (1)

 • Remisser (1)
 • Yttranden (1)

 • Remiss (1)
 • Yttrande (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Yttrande gällande EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter.

Yttrande gällande EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter.

HaV välkomnar en handlingsplan som kan förbättra arbetet för att förhindra olaglig handel med vilda djur och växter.

Remiss: Remiss om förslag till hanteringsprogram för signalkräfta

Remiss om förslag till hanteringsprogram för signalkräfta

Från den 3 augusti 2016 gäller nya EU-regler för hantering av levande signalkräfta. Vi har tagit fram ett förslag till hanteringsprogram för signalkräftan som möjliggör att fiske och nyttjande av arten kan fortsätta förutsatt att den inte sprids ytterligare. Förslaget finns ute på remiss till den 12 april 2018.