1. Publicerad: 25 november 2013 Uppdaterad: 5 juli 2019

  Här finns anvisningar för hur du fyller i vissa blanketter och manualer för program. Vilka uppgifter som ska lämnas framgår av EU:s regelverk och våra nationella föreskrifter. 

 2. Publicerad: 14 mars 2014 Uppdaterad: 3 oktober 2018

  Från 1 januari 2019 ska dina försäljningar av fiskeri- och vattenbruksprodukter kunna rapporteras via spårbarhetssystemet.

 3. Publicerad: 27 november 2013 Uppdaterad: 13 september 2018

  Du som fritidsfiskar i havet får inte sälja din fångst. Det krävs en fiskelicens för att få sälja fisk. Fångst från sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten omfattas inte av förbudet.

 4. Publicerad: 22 december 2015

  Fångst som omfattas av landningsskyldigheten och understiger minsta referensstorlek för bevarande (MRB)  ska tas ombord och landas men får inte säljas till direkt livsmedel.

 5. Publicerad: 11 juli 2013 Uppdaterad: 17 november 2015

  Om du är fångstmottagare, alltså köper fiskeriprodukter i första led, finns särskilda regler. Alla fångstmottagare ska vara registrerade och redovisa sina uppgifter till Havs- och vattenmyndigheten.

 6. Publicerad: 27 oktober 2014 Uppdaterad: 3 juli 2019

  Alla förstahandsmottagare och grossister som handlar med de fiskeriprodukter som omfattas av spårbarhetskraven ska från den 1 januari 2019 även rapportera information om sina försäljningar via HaV:s spårbarhetssystem.

 7. Publicerad: 25 november 2013 Uppdaterad: 5 mars 2014

  Svenskfångad fisk som säljs, bereds eller hanteras utanför landet ska följas av ett exportintyg.

 8. Publicerad: 22 november 2013 Uppdaterad: 2 juli 2018

  Här hittar du vad du behöver veta för att importera fiskprodukter och registrera fångstintyg.

 9. Publicerad: 6 februari 2015 Uppdaterad: 28 februari 2019

  CITES är en internationell överenskommelse som ska skydda hotade djur och växter från internationell handel.

 10. Publicerad: 25 augusti 2017