Sökresultat

 • Främmande arter (3)
 • Senaste veckan (3)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Fiskar (1)
 • Fredade arter (1)
 • Karpfiskar (1)
 • Visa fler
 • Miljöövervakning (1)
 • Publikation (1)
 • Ryggradslösa djur (1)

 • Arter (2)
 • Publikationer (1)

 • Art (1)
 • Faktasida (1)
 • Publikation (1)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste månaden (3)
 • Senaste året (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Främmande arter

Främmande arter

Främmande arter är de som med människans hjälp sprids utanför sina naturliga utbredningar. I sina nya miljöer kan de bli harmlösa eller orsaka stor skada. Det är svårt att förutse. Därför är det viktigt att motverka introduktion och spridning av främmande arter i svenska vatten.

Faktasida om arter: Karp

Karp

Karp kommer ursprungligen från områden kring Kaspiska havet, men har planterats ut och odlas i större delen av världen. Troligen är alla vilda karpar i västra Europa ättlingar till odlade karpar som rymt.

Publikation: Svenska stormusslor

Svenska stormusslor

I Sverige finns 37 arter musslor som lever i sötvatten. De flesta är mycket små, och hör till gruppen klot- och ärtmusslor. Elva arter kallas "stormusslor" eftersom de är förhållandevis stora.