Sökresultat

  • Främmande arter (6)
  • Senaste månaden (6)
  • Handel (1)
  • Ryggradslösa djur (2)

  • Arter (6)

  • Art (3)
  • Faktasida (3)

  • Senaste året (6)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida om arter: Signalkräfta

Signalkräfta

Den nordamerikanska signalkräftan har importerats och satts ut i ett 20-tal europeiska länder för att ersätta inhemska flodkräftor som drabbats av kräftpest. Men signalkräftor visade sig själva bära på kräftpestsvampen, därför ska de aldrig ska planteras ut i vatten där flodkräftan kan leva.

Faktasida: Hur kan jag hindra spridning av främmande arter?

Hur kan jag hindra spridning av främmande arter?

Invasiva främmande arter är ett problem som hanteras både nationellt och internationellt. Men det finns insatser som vi enskilt kan bidra med för att hindra spridningen av främmande arter i våra hav, sjöar och vattendrag.

Faktasida: Dammväxter

Dammväxter

Har du något förbjudet som växer i din trädgårdsdamm? Här finns information om hur du hjälper till att stoppa spridning av invasiva främmande dammväxter.

Faktasida om arter: Marteilia pararefringens

Marteilia pararefringens

Marteilia pararefringens är en parasit som angriper musslor och ostron. Sjukdomen som parasiten orsakar är i Europa känd som Abers sjukdom eller Marteilios.

Faktasida: Nationell förordning om invasiva främmande arter

Nationell förordning om invasiva främmande arter

Den 1 januari 2019 trädde en svensk förordning om invasiva främmande arter i kraft. Denna förordning innehåller bestämmelser om invasiva främmande arter och kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter.

Faktasida om arter: Slät havstulpan

Slät havstulpan

Slät havstulpan är en av de första främmande arterna man känner till i Östersjön. Den upptäcktes under 1800-talet, och är en art som ställer till en del besvär genom att den växer på till exempel båtar och bryggor.