Sökresultat

 • Övergödning (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Programområde Sötvatten (1)

 • Faktasida (1)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Nationell miljöövervakning

Nationell miljöövervakning

Den nationella miljöövervakningen ska ge en översiktlig bild av miljötillståndet i Sverige. Undersökningar bedrivs i olika naturtyper. Prover av många slag ingår.