Sökresultat

 • Återrapportering (5)
 • Anslag (2)
 • Badvatten (1)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (2)
 • Miljöövervakning (2)
 • Publikation (5)
 • Visa fler
 • Rapport (1)

 • Publikationer (5)

 • Senaste året (3)
 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Återrapportering: Användningen av Anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö

Användningen av Anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö

Redovisningar av användningen av Anslaget 1:11 (tidigare 1:12) Åtgärder för havs- och vattenmiljö utifrån olika perspektiv.

Återrapportering: Återrapportering av miljöövervakningsanslaget 1:2

Återrapportering av miljöövervakningsanslaget 1:2

Rapportering av användningen av anslag 1:2.

Återrapportering: Återrapportering av miljöövervakningsanslaget 1:2 2017

Återrapportering av miljöövervakningsanslaget 1:2 2017

Havs- och vattenmyndighetens rapportering av användningen av anslag 1:2 under 2017

Publikation: Användning av anslag 1:11 under 2018

Användning av anslag 1:11 under 2018

I den här återrapporteringen redovisar vi användningen av Anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö under 2018 utifrån olika perspektiv.

Återrapportering: Användning av anslag 1:11 under 2017

Användning av anslag 1:11 under 2017

I den här återrapporteringen redovisar vi användningen av Anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö utifrån olika perspektiv.